Aktualności

Oddaj swój głos na WSS !

Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego została nominowana do nagrody Top Inwestycji Komunalnych 2017. Nominację do finału otrzymało 30 inwestycji z całej Polski.
 
Wręczenie nagród odbędzie się 10-12 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jedną z nagród, które można otrzymać jest specjalne wyróżnienie od czytelników PortalSamorzadowy.pl, dlatego zachęcamy do oddania głosu na WSS. Oddaj głos !

 W ramach plebiscytu Top Inwestycje Komunalne od lat wyróżniane są najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne. Celem nagród jest wskazywanie prorozwojowego efektu wyróżnionych projektów dla gospodarki, regionu i mieszkańców. W tym roku, Rada Konsultacyjna, złożona z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników, wybierze laureatów spośród inwestycji oddanych do użytku w latach 2006–2016, zrealizowanych przez samorządy (spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST), ale tylko i wyłącznie we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji.

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa zdobyła nagrodę Komisji Europejskiej !

 

new-carousel-europeanbbaward-500x254px 11210 0

 

14 listopada 2016 r. w Brukseli Leszek Wojtasiak - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odebrał z rąk unijnego Komisarza Günthera H. Oettingera nagrodę dla projektu Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS) za I miejsce w konkursie Komisji Europejskiej European Broadband Awards 2016.

Spółkę WSS w ceremonii reprezentowała Monika Klimecka – Prezes Zarządu oraz Wojciech Cerba - Dyrektor Wykonawczy.

Projekt WSS zwyciężył w kategorii „Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji” ze względu na wyjątkowy model finansowania, dzięki któremu Spółce udało się pozyskać prywatnych inwestorów (INEA S.A, ASTA-NET), którzy wnieśli kapitał w celu zabezpieczenia wkładu własnego (15%) na realizację projektu poprzez objęcie akcji nowej emisji.

Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zakończył się sukcesem. Jest on zarazem najtaniej wybudowaną jak i najdłuższą regionalną siecią szerokopasmową w Polsce. Dzięki temu przedsięwzięciu aż 80 procent gospodarstw domowych w Wielkopolsce znajduje się w bezpośrednim zasięgu sieci WSS.

Realizacja WSS była dla nas ogromnym wyzwaniem, dlatego jesteśmy dumni z tego, że spośród 66 europejskich projektów, które zgłoszono do konkursu, to właśnie nasz znalazł się w gronie zwycięzców.

 

P032915000601-165209.jak-zmniejszyc-fotke pl

 

 

P032915000901-908255.jak-zmniejszyc-fotke pl

 

 

20161114 184955.jak-zmniejszyc-fotke pl

 

 

20161115 164416.jak-zmniejszyc-fotke pl

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa w finale konkursu European Broadband Award

Wielkopolska jest liderem wśród regionów w zakresie usług szerokopasmowych. Nie byłoby to możliwie, gdyby nie projekt pn. „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” (WSS). W ubiegłym tygodniu został on nominowany do grona finalistów konkursu European Broadband Award 2016. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni podczas konferencji "B-DAY: Going Giga", która odbędzie się 14-15 listopada w Brukseli.

Nagroda w konkursie European Broadband Award 2016 jest przyznawana przez Komisję Europejską za sukces w tworzeniu infrastruktury przy projektach rozwijających szerokopasmowy internet.

- Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej nie należała do łatwych projektów. Ogrom przedsięwzięcia pokazuje liczba wybudowanych kilometrów sieci światłowodowej. Jest to prawie 4600 kilometrów. To ponad półtora tysiąca kilometrów więcej, niż łączna długość lądowych granic Polski! – mówi Monika Klimecka, Prezes WSS. Niemałe wyzwanie stanowiło też zaprojektowanie sieci, w taki sposób, aby przechodziła przez wszystkie 226 gmin w województwie, uwzględniając tereny, na których wcześniej nie było nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. WSS objęło zasięgiem 98% gospodarstw domowych tak, by znajdowały się w maksymalnym promieniu 4 kilometrów od najbliższego węzła dystrybucyjnego.

Projekt WSS został zgłoszony do konkursu w kategorii „innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji” ze względu na wyjątkowy model finansowania, dzięki któremu spółce udało się pozyskać inwestorów, którzy wnieśli kapitał w celu zabezpieczenia wkładu własnego (15%) na realizację projektu poprzez objęcie akcji nowej emisji.

Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zakończył się sukcesem. Jest on zarazem najtaniej wybudowaną jak i najdłuższą regionalną siecią szerokopasmową w Polsce. Dzięki temu przedsięwzięciu aż 80 procent gospodarstw domowych w Wielkopolsce znajduje się w bezpośrednim zasięgu sieci WSS.


 

Specjalnie dla nas - Wywiad z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Rafałem Trzaskowskim

Szybki Internet jest niezbędny do dalszego rozwoju Polski, a Partnerstwo Publiczno Prywatne  może pomóc w realizacji skomplikowanych projektów - O tym między innymi mówi Minister Administracji i Cyfryzacji Rafał Trzaskowski w wywiadzie specjalnie dla nas.

1. Wymienił Pan zakończenie budowy sieci szerokopasmowych jako jeden z priorytetów MAC w 2014 i 2015 roku. Dlaczego to takie ważne dla Ministerstwa?

Realizacja projektów szerokopasmowych z obecnej perspektywy jest kluczowa dla dalszego rozwoju cyfrowego Polski, dlatego mój resort przywiązuje do nich tak dużą wagę. Potrzeba rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu jest też jednym z priorytetów rządu co znalazło wyraz w przyjętym 8 stycznia br. Narodowym Planie Szerokopasmowym. Realizowane w chwili obecnej projekty szerokopasmowe wpisują się ten program rozwoju oraz pozwalają nam programować nową perspektywę finansową w zakresie budowy sieci szerokopasmowych. Trudno polemizować z tym, że są to bardzo ważne projekty jeśli weźmiemy pod uwagę, że internet staje się ważnym, a dla młodych ludzi najważniejszym, narzędziem komunikowania się oraz dostępu do informacji. Dlatego właśnie brak internetu szerokopasmowego jest poważną barierą rozwojową.

2. Budowa sieci regionalnych to jedno, aby szybki Internet dotarł naprawdę do wszystkich potrzebne są jeszcze sieci dostępowe. Ich budowa dla wielu małych operatorów telekomunikacyjnych jest sporym wyzwaniem, albo nawet zadaniem kompletnie nieopłacalnym. Jak zamierzacie ich Państwo wspierać w tych działaniach?

Żeby każdy Polak mógł korzystać z szybkiego internetu, musimy zainwestować w sieci szkieletowe, dystrybucyjne i dostępowe. Ponieważ infrastruktura szerokopasmowa decyduje o konkurencyjności regionów i całych państw, w budowę sieci szerokopasmowych angażowane są fundusze publiczne. Państwo chce ułatwić życie i pracę obywatelom, a samorządom świadczenie usług publicznych. Chce też wyrównać szanse, bo mamy regiony z rozwiniętą infrastrukturą i takie, w których wiele trzeba zrobić by móc skorzystać z możliwości sieci. Przeprowadzone przez nas analizy wskazują, gdzie należy skierować środki publiczne w nowej perspektywie finansowej aby jak najlepiej zrealizować cele. Po to został przygotowany Narodowy Plan Szerokopasmowy oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

  MRT2

3. Mówi się, że budowa sieci regionalnych to swoisty skok cywilizacyjny, porównuje się je często do elektryfikacji kraju w latach 50 -tych. Wielu samorządowców sprzyja tym projektom, ale jak przekonać nieprzekonanych?

Zgadza się. Tak jak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku elektryfikacja zmieniła nasz kraj, tak te inwestycje zmienią sposób funkcjonowania państwa: ułatwią komunikację, pracę, prowadzenie przedsiębiorstw, zakupy, kontakty z urzędami. Natomiast to samorządy decydują o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych, opłatach lokalnych, w tym za zajęcie pasa drogowego, a także o pozwoleniach na budowę. To, w jaki sposób to robią, może wspierać lub hamować rozwój sieci szerokopasmowych, a co za tym idzie rozwój ich obszaru. Choć sytuacja finansowa wielu samorządów jest trudna i robią one wszystko, by ją poprawić, warto pamiętać, że np. preferencyjna stawka za zajęcie pasa drogowego przyspiesza inwestycje internetowe i zwiększa ich skalę, a więc poprawia warunki do prowadzenia przedsiębiorczości, nauki i pracy. Samorządy w takich przypadkach powinny patrzeć długofalowo i strategicznie.   Dlatego też bez decyzji władz lokalnych dotyczących zachęt inwestycyjnych – tereny wiejskie i podmiejskie będą dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych mało atrakcyjne, bo jest tu mniej potencjalnych klientów, a więc koszty działalności są wyższe.


4.Budowa  Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej to jeden z największych projektów telekomunikacyjnych nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Podczas niedawnej wizyty w Poznaniu Pan wiceminister Bogdan Dombrowski chwalił przebieg prac nad  projektem, które sprawiły, że dziś sieć już fizycznie powstaje. To efekt m.in. współpracy w ramach Partnerstwa Publiczo-Prywatnego, w Polsce jeszcze niezbyt popularnego. Czy sądzi Pan, że formuła PPP przyjmie się przy realizacji tak dużych projektów?

Bardzo się cieszę, że realizowane są w Polsce inicjatywy PPP. Rzeczywiście jest ich jeszcze stosunkowo niewiele ale jak pokazują przykłady innych krajów europejskich może być to dobre rozwiązanie dla realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego. We wspieranie PPP mocno zaangażowane jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i myślę, że przykład WSS może stanowić przykład do dalszego rozwoju tej formy realizacji projektów.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego INEA S.A. Asta-net
Realizacja: Progress-it
Polityka cookies
Copyright Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
© 2014 - All rights reserved